מהפך בחינוך   תמונה שמאלית
 השתלמות למורים לחינוך ימי בנושא - ערכים ופיקוד - אשקלון 2015

 הנבחרת האשקלונית במפגש בתיה"ס לחינוך וספורט ימי באשדוד 2015

 

 מפגש בתיה"ס הימיים באשדוד 2015
 
כניסה למערכת