מהפך בחינוך   תמונה שמאלית
 מסמך להורי התלמיד
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
דף להוריםMarina School Admin 22/10/200929.50 KBהורדה
 מסמך הנחיות לפעילות הימית
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
דף הנחיות לשיעורי ימאותMarina School Admin 22/10/200932.00 KBהורדה
 דף הנחיות לכתיבת עבודה מסכמת בימאות
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
דף הנחיות לכתיבת עבודהMarina School Admin 22/10/200928.50 KBהורדה
 ציוד חובה למבדק ציפה
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
ציוד חובה למבדק ציפהMarina School Admin 22/10/200928.00 KBהורדה
 מצגת מבדק ציפה
  
 מידע לתלמיד
 כותרתגודל 
דף הנחיות לפעילות הימית32.00 KBהורדה
 
כניסה למערכת