מהפך בחינוך   תמונה שמאלית
  
 חומר לימודי
המעפילים  המעפילים
עוגנים ועגינה  עוגנים ועגינה
 קישורים
כללי התנהגות בים  כללי התנהגות בים
  
סוסון הים  סוסון הים
מגלי עולם  מגלי עולם
מזג אוויר  מזג אוויר
התמנון  התמנון
חשיבות הים לאנושות  חשיבות הים לאנושות
 
כניסה למערכת