מהפך בחינוך   תמונה שמאלית
  
 חומר לימודי
הים בישראל - מצגת פתוחה  הים בישראל - מצגת פתוחה
כלב הים הנזירי  כלב הים הנזירי
תופעות טבע ימיות שעור 1  תופעות טבע ימיות שעור 1
שייט אולימפי  שייט אולימפי
תופעות טבע ימיות שעור 2  תופעות טבע ימיות שעור 2
שייט אולימפי 2  שייט אולימפי 2
תופעות טבע ימיות 3  תופעות טבע ימיות 3
שיט אולימפי 3  שיט אולימפי 3
משקעים  משקעים
פגיעות אקולוגיות  - אפקט החממה  פגיעות אקולוגיות - אפקט החממה
פגיעות אקולוגיות 2 - זיהום שפכים, גשם חומצי  פגיעות אקולוגיות 2 - זיהום שפכים, גשם חומצי
פגיעות אקולוגיות בים 3 - פלסטיק  פגיעות אקולוגיות בים 3 - פלסטיק
ניווט ימי וכוכבים  ניווט ימי וכוכבים
GPS  GPS
מפה ומצפן  מפה ומצפן
לוויתנים ופוטוסינתזה  לוויתנים ופוטוסינתזה
חדר בריחה ימי  חדר בריחה ימי
 
כניסה למערכת